Perlu Dibaca Sebelum Membaca Artikel

Sejak awal sebelum blog ini saya buat saya menyadari akan banyak menimbulkan kontroversi dan polemik tentang materi dan content yang ada didalamnya, karena banyak kalangan yang pasti akan mengklaim bahwa blog ini menyebarkan dan memprogandakan ajaran yang berbau bid’ah, khurafat, musyrik, syirik yang bertentangan dengan Al-qur’an, Al hadist dan Sunnah Rasul. Perlu saya sampaikan disini bahwa saya juga seorang muslim yang mengakui rukun Iman maupun rukun Islam, Saya juga berpegang berpedoman pada Al-qur’an, Al hadist dan Sunah Rasul, Saya juga melaksanakan Ibadah Sholat Wajib, Sholat Sunnah, Puasa Ramadhan, Puasa Sunah Senin-Kamis dll, Setiap akhir Ramadhon saya juga selalu membayar Zakat, Infak dan Shodaqoh dan Insya Allah kalo diberikan kelebihan Rizki akan melaksanakan ibadah Haji sebagaimana yang dilaksanakan oleh kaum muslimin lainnya. Saya hanyalah hamba Allah yang dhohir penuh dengan kebodohan dan ketidaktahuan, karenanya setiap masukan sumbang saran, pertanyaan, kritik dan komentar selalu saya nantikan, dan Insya Allah akan saya respon degan sebaik mungkin sebatas pengetahuan yang saya miliki. "Semua Isi Conten di Blog Ini Hanyalah Wacana Pengetahuan"

MANTERA UNTUK PETANI

| Kamis, 21 April 2011 | |
Mantera Untuk Petani ini memiliki kegunaan agar
tanamannya petani menjadi subur dan ridak
keserang hama tanaman. Caranya ketika mau
menanam padi dibacakan mantera tersebut di
atas sebanyak 3x.
Agar pembaca tidak penasaran, berikut ini kami
cantumkan amalannya Mantera Untuk Petani:


Bismilkahirrohmaanirrohiim
Ingsun pan ngucapaken sahadat kusuma
Telaga pancuran emas
Murdono solo tirto
Sarimpang rawit kuderotulloh
Allohu nedah urip
Allohu neda cukup
Allohu neda aup
Allohu neda sandang
Allohu neda pangan
Sandang sing durung disandang
Pangan sing durung dipangan
Ingsun nedah derajat bati
Kuderat dikodim
Keresane ning pangeran
Ingsun ngaturaken anak kang sewu
Anak batin kang aran
Anta rasa lan anta rupa
Sira tak upahi pangan seminggu sepisan
Lan sira tekakena sandang pangan ingsun
Sandang kang durung disandang
Pangan kang durung dipangan
Tekakena ning panggonan mbok bapa nira
Ya ingsun mbok bapa nira
Embok tani bapa tani
Ska aja samar maring wong tua nira
Ya ingsun wong tua nka sing sejati
Allohu Allohu Allohu

0 komentar:

Posting Komentar

Yang Mau Ramal Jodoh Saya Persilahkan...!!