Perlu Dibaca Sebelum Membaca Artikel

Sejak awal sebelum blog ini saya buat saya menyadari akan banyak menimbulkan kontroversi dan polemik tentang materi dan content yang ada didalamnya, karena banyak kalangan yang pasti akan mengklaim bahwa blog ini menyebarkan dan memprogandakan ajaran yang berbau bid’ah, khurafat, musyrik, syirik yang bertentangan dengan Al-qur’an, Al hadist dan Sunnah Rasul. Perlu saya sampaikan disini bahwa saya juga seorang muslim yang mengakui rukun Iman maupun rukun Islam, Saya juga berpegang berpedoman pada Al-qur’an, Al hadist dan Sunah Rasul, Saya juga melaksanakan Ibadah Sholat Wajib, Sholat Sunnah, Puasa Ramadhan, Puasa Sunah Senin-Kamis dll, Setiap akhir Ramadhon saya juga selalu membayar Zakat, Infak dan Shodaqoh dan Insya Allah kalo diberikan kelebihan Rizki akan melaksanakan ibadah Haji sebagaimana yang dilaksanakan oleh kaum muslimin lainnya. Saya hanyalah hamba Allah yang dhohir penuh dengan kebodohan dan ketidaktahuan, karenanya setiap masukan sumbang saran, pertanyaan, kritik dan komentar selalu saya nantikan, dan Insya Allah akan saya respon degan sebaik mungkin sebatas pengetahuan yang saya miliki. "Semua Isi Conten di Blog Ini Hanyalah Wacana Pengetahuan"

SUPAYA RIZKINYA MUDAH

| Senin, 25 April 2011 | |
Anda baca:
1. YAALATHIIF sebanyak 133 x.

Artinya:
“Yang Maha lembut”

2. ALLOHU LATHIIFUN BFIBAADIHI YARZUQU
MAN YASYAA-U WAHUWAL QOWIYYUL‘AZIIZU
sebanyak 7 x.

Artinya :
“Sesungguhnya Allah Maha Lembut kepada
hamba-hamba-Nya dan yang memberikan rizki
kepada orang yang dikehendaki dan Dia (Allah)
Maha Kuat lagi Maha Mulia”

0 komentar:

Poskan Komentar

Yang Mau Ramal Jodoh Saya Persilahkan...!!