Perlu Dibaca Sebelum Membaca Artikel

Sejak awal sebelum blog ini saya buat saya menyadari akan banyak menimbulkan kontroversi dan polemik tentang materi dan content yang ada didalamnya, karena banyak kalangan yang pasti akan mengklaim bahwa blog ini menyebarkan dan memprogandakan ajaran yang berbau bid’ah, khurafat, musyrik, syirik yang bertentangan dengan Al-qur’an, Al hadist dan Sunnah Rasul. Perlu saya sampaikan disini bahwa saya juga seorang muslim yang mengakui rukun Iman maupun rukun Islam, Saya juga berpegang berpedoman pada Al-qur’an, Al hadist dan Sunah Rasul, Saya juga melaksanakan Ibadah Sholat Wajib, Sholat Sunnah, Puasa Ramadhan, Puasa Sunah Senin-Kamis dll, Setiap akhir Ramadhon saya juga selalu membayar Zakat, Infak dan Shodaqoh dan Insya Allah kalo diberikan kelebihan Rizki akan melaksanakan ibadah Haji sebagaimana yang dilaksanakan oleh kaum muslimin lainnya. Saya hanyalah hamba Allah yang dhohir penuh dengan kebodohan dan ketidaktahuan, karenanya setiap masukan sumbang saran, pertanyaan, kritik dan komentar selalu saya nantikan, dan Insya Allah akan saya respon degan sebaik mungkin sebatas pengetahuan yang saya miliki. "Semua Isi Conten di Blog Ini Hanyalah Wacana Pengetahuan"

MANTERA SULAIMAN SEJATI

| Sabtu, 23 April 2011 | |
Mantera Sulaiman Sejati ini memiliki kegunaan
untuk kewibawaan sehingga bukan hanya
disegani dan dihormati oleh bangsa manusia saja,
tetapi juga oleh bangsa binatang. Konon mantera
inipun memiliki kegunaan yang lainnya yakni
uatuk menarik harta kekayaan.
Agar pembaca tidak penasaran, berikut ini kami
cantumkan amalannya Mantera Sulaiman Sejati,
berikut lakunya :

Bismillaahirrohmaaniarrohiim
Soleman Soleman Soleman
Putrane Nabi Daud
Patutane Dewi Wuriyan
Kang dibuang ning aks bulkis
Blug tegal kineraksan
Malaikat patang puluh
Singa buntut pada patut
Singa ratu pada tahluk
Singa sugih pada asih
Ana satru dadi sanak
Ana musuh dadi kadang
Teka idep idep
Tek weks asih
Ya asih aken
Ning dunya berhak mating ingsun
Ya ingsun kekasihe Nabi Sukiman
Laa ilaaha illallaah
Muhammad ya rasululloh

Lakunya:
- Dipuasai puasa Mutih sekma 7 hari, puasanya
dimulai pada hari kelahiran Anda. Kalau Anda
tidak tahu hari lahirnya Anda hari apa, puasanya
dimulai pada hari Rabu. Dan sebelumnya mandi
keramas terlebih dahulu pada hari pertama puasa.
- Selama puasa pada tengah malam Anda shalat
Taubat, shalat Hajat Khusus, dilanjutkan silsilah
dan membaca manteranya sebanyak-banyaknya.
- Sekma puasa setekh selesai shalat lima waktu
manteranya dibaca sebanyak 7 x. Dan setelah
selesai puasanya setelah selesai shalat lima waktu
manteranya dibaca sebanyak 3 x saja secara
istiqomah.

0 komentar:

Posting Komentar

Yang Mau Ramal Jodoh Saya Persilahkan...!!